Igniting Workplace Enthusiasm
 
  Print  

Dale Carnegie announces entry to Myanmar

Dale Carnegie (ေဒး ကာေနးဂီ) ျမန္မာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ

 
 စတင္တည္ေထာင္သူႏွင့္ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္မ်ား ေရးသားသူ Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ) ၏ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို သက္တမ္း (၁၀၅) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ထုတ္ကုန္အမွတ္အသားကေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္ပါၿပီ။
 Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ) ၏သင္တန္းမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဉ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါေတာ့မည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္အခ်ိန္သည္အျမဲတမ္းအေရာင္းရဆုံးစာအုပ္ျဖစ္သည့္ "How to Win Friends and Influence People" စာအုပ္ အႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။
 
 
ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ --- ထင္ရွားေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မွုႏွင့္ ပင္ကိုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မွုဆိုင္ရာ သင္တန္းကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနရာသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေၾကျငာလိုက္သည္။
 
အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံသို႔ (၁၀၅)ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေရာက္လာမွုသည္ (Dale Carnegie၏)အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ How to Win Friends and Indluence People အႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ Dale Carnegie Myanmar သည္ လူထုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
"ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးထြန္းသစ္စနိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူတို႔ရဲ့ ကၽြမ္းက်င္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို ပံ့ပိုးတဲ့ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း ေရခံေျမခံေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္ပိုမို ဖြံ့ၿဖိဳးေကာင္းမြန္လာေရးသည္ တိုးတက္လ်က္ရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အဝန္းအဝိုင္းအတြက္ အလြန္မတန္ အေရးပါေသာအရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရန္ကုန္ရဲ့ စီးပြားေရးအဝန္းအဝိုင္းထဲမွာ ေနရာ ေကာင္းမြန္စြာရၿပီးျဖစ္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔လည္း မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Vice President ျဖစ္သူ Maguid Barakat (မာေဂးဘာရာကက္) ကေျပာသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုမၸဏီမ်ားေတြမွာ (၂၄) ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကဳံအရေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အလားအလာရွိမွုႏွင့္ သင္ယူလိုစိတ္၊ တိုးတက္လိုစိတ္ရွိမွုကို သိရွိလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Dale Carnegie Myanmar ၏ Managing PartnerLuc de Waegh (လုခ္ဒီ၀က္ဂ္)က ေျပာသည္။ "ဒီလို သိကၡာရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးႏွင့္ ပူးေပါင္းခြင့္ရျခင္းဟာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မွုမ်ိဳးရရွိဖို႕ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မယ့္ ယခုလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခြင့္ရတာကလည္း ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ " ဟု၄င္းက ဆိုသည္။
 
Dale Carnegie Myanmar မွ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါလၽွင္ Myanmar.dalecarnegie.com သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ပါသည္။
 
Dale Carnegie(ေဒး ကာေနးဂီ) သည္
 
အခ်ိန္စမ္းသပ္မွုရွိေသာ တစ္ကိုယ္ရည္တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးမွု သင္တန္းမ်ားကို Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ)က သင္ၾကားပို႔ခ်ပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအတြက္ ၾကားခံအေထာက္အပံ့ေပးသကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ နိစၥဓူဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အေၾကာက္တရား ကင္းကင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အလုပ္ႏွင့္ဘဝအၾကား ၄င္းတို႔ လိုအပ္သည့္ ယုံၾကည္မွုကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ နယူးေယာက္ရွိ ေဟာက္ေပါ့တြင္ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးစိုက္ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္ (၅၀) လုံးတြင္သာမက နိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္တြင္ ႐ုံးခြဲမ်ားထားရွိထားပါသည္။ ေန႔စဥ္ သင္တန္းနည္းၿပ ၂၇၀၀ ေက်ာ္က ဘာသာစကားေပါင္း (၃၀)ျဖင့္ သင္တန္းေပးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ) အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုႏွင့္ စီးပြာေရးအေျခခိုင္မွုတို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတိုးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ကမၻာ့တဝွမ္းရွိ လူမွုအသိုင္းအဝန္းကိုႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၾကာ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Dale Carnegie (ေဒးကာေနးဂီ) အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးနိုင္ေစရန္၊ မိမိတို႔၏ အေကာင္းဆုံး အရည္အခ်င္းမ်ားအား မည္သို႔မည္ပုံ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ကို နိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား၊ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ညႊန္ျပလ်က္ရွိရာ Dale Carnegie(ေဒးကာေနးဂီ)သင္တန္းမ်ားကို ကမၻာတဝွမ္းလုံးတြင္ လူေပါင္း ၈ သန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။
 
Luc de Waegh Managing Partner – Dale Carnegie Myanmar
contact.myanmar@dalecarnegie.com
ဖုန္း +၉၅၁ ၂၃၀ ၄၁ ၅၀
myanmar.dalecarnegie.com
 
 
ENGLISH VERSION:
 
Dale Carnegie announces entry to Myanmar
 
105-year-old brand underscores founder and bestselling author Dale Carnegie's timeless principles
 
- Dale Carnegie Training will be providing public and corporate training programs.
 
- Entry to Myanmar comes when timeless bestseller: "How to Win Friends and Influence People" celebrates its 80th anniversary
 
 
MYANMAR 4TH AUG 2017-- Dale Carnegie, the iconic global leadership and soft skills training provider, announced a new location—Myanmar.
 
The 105 years old company’s entry to the Southeast Asia country comes at a time when the best seller: How to Win Friends and Influence People, celebrates its 80th anniversary. Dale Carnegie Myanmar will be providing both public and corporate training programs in Myanmar & English language.
 
"Myanmar is an emerging economy and the landscape for international organizations providing people skills development, which is highly needed in such a growing environment, is virtually open. "says Vice President Maguid Barakat. "We partnered with a solid team who are well engrained in the business community in Yangon. ."
"My 24 years’ experience running large and small companies in Myanmar has taught me about the exceptional potential of Myanmar people and their eagerness to learn and develop." Says Luc de Waegh Managing Partner of Dale Carnegie Myanmar. "It is a great privilege to be associated with such a respectable institution and offer Myanmar people the tools that will enable them to reach the successes they deserve"
 
For more information on Dale Carnegie Training Myanmar and the team, please visit Myanmar.dalecarnegie.com
 
About Dale Carnegie
 
Dale Carnegie delivers time-tested personal development and growth training that is a catalyst for individual and workforce transformation, helping people from all walks of life become fearless and giving leaders the confidence they need to get the most out of life and work. Headquartered in Hauppauge, New York, Dale Carnegie is represented in all 50 of the United States and over 90 countries. More than 2,700 trainers present Dale Carnegie programs in 30 languages every day. For over 100 years, Dale Carnegie has helped communities all over the world prosper by improving the personal and financial well-being of the people who live there, and the companies that do business there. Today, we continue to cross borders and generations, showing people how to tap into the best parts of themselves to create positive change. Over 8 million people worldwide have attended a Dale Carnegie training.
 
For more information please contact:
Luc de Waegh Managing Partner – Dale Carnegie Myanmar
contact.myanmar@dalecarnegie.com
Tel +951 230 41 50
myanmar.dalecarnegie.com
 

 

 
 

Back

 
 

Level 6, 99 Condo, 99 Dhammazedi Rd., Kamayut Township , Yangon, MM
P:+959 424 251 005

Follow us on

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com